Điều kiện xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sinh viên trường Đại học Y Hà Nội

Theo "Quy trình phát triển Đảng" của Chi bộ Sinh viên trường Đại học Y Hà Nội (ngày 3/2/2010) và một số văn bản khác


- Đã tham dự Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và có Giấy chứng nhận đạt từ loại trung bình trở lên (Giấy chứng nhận có giá trị trong 5 năm kể từ khi được cấp).

- Về học tập: Điểm trung bình học tập trong 5 học kỳ liên tiếp tính tới lúc xin vào Đảng từ 7,0 trở lên. Trong 5 kỳ đó chỉ thi trượt 1 môn ở lần thi thứ nhất và thi lần 2 thì qua, không học lại.

- Về công tác: Quần chúng xin vào Đảng phải có tối thiểu 5 học kỳ liên tiếp tính tới lúc xin vào Đảng là cán bộ lớp (chức vụ từ Tổ phó trở lên) hoặc cán bộ Đoàn của chi đoàn (từ ủy viên ban chấp hành chi đoàn trở lên); hoặc tham gia vào Ban chấp hành Hội Sinh viên hoặc Đoàn Thanh niên của trường Đại học Y Hà Nội; hoặc là chủ nhiệm các đơn vị trực thuộc Đoàn - Hội; hoặc là thành viên của các đơn vị trực thuộc Đoàn - Hội có thành tích cao, được trao tặng bằng khen, giấy khen từ cấp trường trở lên.CBSV