minh không phải là sv của yhanoi nhưng mình rất cần tài liệu học tập vì mình củng học y mà. mong các bạn tim giúp mình với nhá, mình sắp phải thi giải phẩu rồi.