ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
CHI BỘ KHỐI SINH VIÊN a a a a a a a a a â a a a a a a a a a a a aĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

a a a a a a a a a â a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2011.

QUI TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN MỚI


I, Điều kiện xét kết nạp Đảng:

1. Đối với hệ bác sĩ:
- Về học tập: cần đạt được trung bình điểm học tập từ 7.0 trở lên (tính từ năm học đầu tiên), trong 5 học kỳ liên tiếp tính từ lúc xin vào Đảng về trước chỉ thi trượt không quá 1 môn (thi lại phải qua, không học lại).
- Về công tác: quần chúng xin vào Đảng phải có tối thiểu 5 học kỳ liên tiếp kể từ khi xin vào Đảng trở về trước là cán bộ lớp (chức vụ từ tổ phó trở lên), hoặc là cán bộ Chi đoàn (từ UVBCH trở lên), hoặc tham gia vào BCH Hội Sinh viên hoặc Đoàn TN, là chủ nhiệm các đơn vị trực thuộc Đoàn - Hội, hoặc là các thành viên của các tổ đội nhóm trực thuộc Đoàn - Hội có thành tích hoạt động tốt (có giấy khen từ cấp Nhà trường trở lên).

2. Đối với hệ cử nhân:
- Các tiêu chuẩn trên về thời gian giảm đi 1 học kỳ.

II. Quy trình phát triển Đảng:

Bước 1: Quần chúng có nguyện vọng xin vào Đảng và có đủ điều kiện (học tập, hoạt động, đã tham gia lớp học cảm tình Đảng - có giấy chứng nhận) liên hệ với Đoàn TN để được hướng dẫn viết đơn xin vào Đảng (Đoàn TN lưu mẫu đơn xin vào Đảng) và làm bản báo cáo thành tích hoạt động (được Đoàn TN xác nhận), kèm theo bản photo giấy chứng nhận học qua lớp tìm hiểu về Đảng.

Bước 2: Đoàn TN giới thiệu đoàn viên ưu tú đủ điều kiện, có nguyện vọng xin vào Đảng cho Chi bộ sinh viên. Trong các buổi họp hàng tháng, Chi bộ sẽ đưa ra quyết định có đồng ý tiến hành theo dõi Đảng cho quần chúng hay không. Đồng thời Chi bộ cũng thống nhất cử 1 đảng viên chính thức tiến hành theo dõi và thời gian theo dõi quần chúng, yêu cầu thời gian theo dõi đủ để có kết quả học tập thêm 1 kỳ và ít nhất là 3 tháng. Trong thời gian theo dõi:
Quần chúng có điểm học tập kỳ được theo dõi đạt loại khá.
Đảng viên theo dõi tiếp xúc quần chúng để nắm rõ hiểu biết và tư tưởng của quần chúng, thành tích hoạt động và mức độ tín nhiệm của quần chúng và báo cáo.
Đoàn thanh niên đánh giá hoạt động của quần chúng và báo cáo.

Bước 3: Sau thời gian theo dừi, Chi bộ sinh viờn sẽ tổng hợp ý kiến đánh giá của đảng viờn được phân công theo dừi và Đoàn TN về quần chúng, từ đó Chi bộ quyết định sẽ phát triển Đảng cho quần chúng hay không.

Bước 4: Đảng viên được phân công giúp đỡ quần chúng làm các giấy tờ đơn xin vào Đảng, bản tự kiểm điểm, bảng điểm học tập, ý kiến đánh giá nơi cư trú; đồng thời tiến hành họp lớp, BCH Chi đoàn, Chi đoàn đểlấy ý kiến của tập thể.
Song song với việc làm các giấy tờ trên, quần chúng tiến hành khai lý lịch và sẽ được Đảng viên hướng dẫn về thẩm tra lý lịch tại địa phương.
Sau khi quần chúng hoàn thành tất cả giấy tờ, đảng viên hướng dẫn làm giấy đảm bảo thứ 1. Toàn bộ hồ sơ sẽ được gửi về cho Chi uỷ Chi bộ sinh viên để kiểm tra và cho ý kiến.

Bước 5: Hồ sơ được Chi uỷ gửi sang cho Thường vụ Đoàn Thanh niên họp, xét, để làm giấy đảm bảo thứ 2 cho đoàn viên ưu tú vào Đảng.

Bước 6: Hồ sơ được đưa về Chi bộ để thông qua quyết định kết nạp trong buổi họp Chi bộ.

Bước 7: Hồ sơ được chuyển lên Đảng uỷ Nhà trường xin quyết định kết nạp, và có một thời gian đưa ra thông báo công khai trước toàn thể sinh viên để kiểm tra xem còn ý kiến gì của dư luận nữa không.

Bước 8: Làm lễ kết nạp đảng viên mới, tiến hành trong vòng 1 tháng kể từ khi có quyết định của Đảng ủy nhà trường.

Chi uỷ chi bộ sinh viên


Các bạn có thể tham khảo thêm: http://www.mediafire.com/?hh1iu3uhptuunbj